Välkommen till giftoyo.se ("Webbplatsen"). Läs igenom följande grundläggande villkor som styr din användning av och inköp av presenter eller andra produkter från Webbplatsen ("Avtalet"). Observera att din användning av Webbplatsen utgör ditt samtycke att bli bunden av följande:

Generella villkor
giftoyo.se garanterar varken att informationen på denna webbplats är korrekt eller komplett.

giftoyo.se förbinder sig inte att uppdatera vare sig informationen eller materialet på Webbplats. giftoyo.se förbehåller sig vidare rätten att vid varje tidpunkt – utan att på förhand ge besked därom – ensidigt förändra de villkor och information som styr din användning av Webbplatsen. giftoyo.se kan också från tid till annan, ändra, flytta, lägga till, ta bort delar av Webbplatsen som behövs. Din användning av Webbplatsen efter en sådan ändring innebär att du godkänner att följa och vara bunden av villkor som förändrats. Vi rekommenderar Dig därför att regelbundet hålla dig uppdaterad rörande innehållet i den.

giftoyo.se kan aldrig hållas ansvarigt för de skador, direkta eller indirekta av vad slag det vara må, vilka på något sätt har ett samband med nyttjandet av eller oförmågan att kunna nyttja Webbplatsen, dess innehåll samt dess produkter alternativt skador som på annat sätt har ett samband med innehållet på Webbplatsen. Detta gäller oavsett om det är fråga om kontraktuellt, utomkontraktuellt eller strikt skadeståndsansvar alternativt någon annan form av skadeståndsansvar. Detta gäller även om giftoyo.se blivit informerat om möjligheten att sådan skada skulle kunna uppstå.

Om något eller några av Användarvillkoren strider mot lag, eller på annat sätt är ogiltiga, skall detta inte påverka tillämpligheten av de övriga delar av Användarvillkoren.

Innehållet på Webbplatsen
Om inget annat anges, allt material inklusive Bilder, text, video, ljud, logotyper och annat material som är en del av webbplatsen (kollektivt, "Innehåll") får inte distribueras eller kopieras utan skriftliga godkännande av giftoyo.se. Textmaterialet får endast citeras om källan anges. Vi tar inte ansvar för innehållet på eventuella länkar till tredjepartsmaterial.

Transaktion Information
Produkterna som visas på Webbplatsen är tillgängliga via giftoyo.se i Sverige. Priserna som visas på Webbplatsen är noterade i svenska kronor (SEK) och gratis frakt är giltig och effektiv endast i Sverige.

Färger
giftoyo.se har gjort allt för att visa så exakt som möjligt färgerna på presenterna som visas på Webbplatsen. Handlar presenter online, de verkliga färgerna du ser beror på din skärms grafikkort, kan giftoyo.se inte garantera att din bildskärm kommer att vara korrekt i alla färger.

Garanti undantag
Vänligen tänk på att en del produkter i giftoyo.se är förbrukningsvaror som slits snabbt. Slitage av dessa varor beror också jättemycket på hur man använder och tar hand om dem. Garantin omfattar tyvärr inte dessa förbruknings- och slitagevaror.

Användare kommentarer och feedback
Alla kommentarer, feedback och andra synpunkter, beskrivs, lämnas eller erbjudas till giftoyo.se i samband med din användning av Webbplatsen (kollektivt "Comments") skall förbli egendom av giftoyo.se.

Du samtycker till att inga synpunkter från dig till Webbplatsen kommer att vara ärekränkande eller innehålla olagligt, kränkande eller obscent material. Du är och förblir ensam ansvarig för innehållet i de kommentarer som du gör.

länkar
giftoyo.se kan ha kopplingar till externa produkter, tjänster och resurser ("Utanför webbplats (er)"). giftoyo.se styr inte tillgängligheten och innehållet i sådana utanför webbplatser, och eventuella farhågor om sådana utanför webbplatser bör riktas särskilt till utanför webbplatsen.

Friskrivningsklausul
Webbplatsen och alla innehåll på Webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick"och giftoyo.se friskriver sig uttryckligen garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusivt men inte begränsat till underförstådda garantier eller säljbarhet, lämplighet för något särskilt ändamål och icke-intrång. Av din användning av Webbplatsen, godkänner du att du är att använda Webbplatsen på egen risk och giftoyo.se ansvarar inte för skador av någo slag i samband med din användning av Webbplatsen.

Inexakta friskrivning
Från tid till annan kan det finnas uppgifter om giftoyo.se som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller försummelser som kan gälla produktbeskrivningar och priser. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information när som helst utan förvarning (även efter du har skickat din beställning). Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka.

Skadeersättning
Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla giftoyo.se skadeslösa från och mot alla anspråk, skador, kostnader och utgifter, inklusive advokatkostnader, som uppstår från eller är relaterade till din användning av Webbplatsen.

Cookies
När Du besöker Webbplatsen så kan icke personlig information komma att lagras om hur sidan används.

En cookie är en liten textfil som den webbsida Du besöker sparar på din dators temporära utrymme. Cookies används av många webbsidor för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Den information som finns på en cookie kan användas för att studera vilka sidor som besökts och hur länge besöket på webbsidan varade.

Det finns två sorters cookies. Den första sparar en fil för framtida användande på besökarens dator och används exempelvis för funktioner som beskriver vilken information som är ny på webbsidan sedan den senast besöktes. Den andra sortens fil kallas "sessions-cookie". Den sparas tillfälligt i besökarens dators minne under tiden denne besöker webbsidan och används exempelvis för att avgöra vilket språk besökaren valt. Sessions-cookies lagras inte på besökarens dator för framtiden utan raderas i samband med att denne stänger sin browser eller sessionstiden löper ut.

giftoyo.se använder cookies bland annat för att besökaren skall kunna nyttja funktioner såsom varukorg och önskelista.

Du kan i din webbläsare välja att inte acceptera cookies. Du kommer att kunna använda stora delar av Webbplatsen ändå. För att slutföra en beställning eller skapa ett användarkonto kräver dock Webbplatsens tekniska system att er webbläsare är inställd på att acceptera cookies.

Användning av personuppgifter
Du samtycker uttryckligen att vi kan använda de personuppgifter som du har gett oss i ordning eller på Webbplatsen endast för tillämpningen av detta avtal, för att endast göra tjänsterna tillgängliga för dig, för att marknadsföra våra produkter och tjänster till dig. Du kan välja att välja bort att få framtida utskick. Vi kommer inte att hyra ut eller sälja dina personuppgifter till tredje part för något ändamål.

Övrigt
Om inget annat anges, därav Webbplatsen och dess innehåll visas endast i syfte att främja produkter av giftoyo.se.

Rubrikerna i detta avtal endast används för att underlätta för parterna och inte har någon rättslig eller kontraktsenlig betydelse.

Kontakta oss
Kontakta oss gärna om du har frågor angående våra användarvillkor. Observera också att dessa avändarvillkor när som helst kan komma att utökas, inskränkas och/eller uppdateras.